alt

Cam Kết
Của Chúng Tôi

notch-right

Chúng tôi quyết tâm thực hiện cam kết phát huy tiềm năng con người, ở mọi nơi, về mọi khía cạnh và trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Chúng tôi tin rằng sức khỏe là vấn đề then chốt trong cam kết đó. Bởi khi có sức khỏe tốt nhất, chúng ta có khả năng đạt được bất kì điều gì. Và đó cũng là lý do tại sao việc chúng tôi theo đuổi mục tiêu giúp mọi người có được sức khỏe tốt nhất ở mọi giai đoạn của cuộc đời sẽ không bao giờ dừng lại. Đây là cách chúng tôi hiện thực hóa niềm tin đó mỗi ngày.

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ mọi người để theo đuổi mục tiêu có một đời sống khỏe mạnh. Đây là cách mà Abbott đã biến khoa học trở thành những đóng góp bền vững cho sức khỏe một cách nhiệt huyết và tận tâm trong hơn một thế kỷ qua.

Sản phầm của chúng tôi bao quát mọi khía cạnh của đời sống, từ trẻ sơ sinh cho đến những người cao tuổi, từ dinh dưỡng cho đến các chẩn đoán thông qua chăm sóc y tế và trị liệu dược lý.

  • Chúng tôi thúc đẩy những tiến bộ về khoa học và công nghệ vượt trội có tiềm năng đáng kể trong quá trình thực hành chăm sóc và cải thiện sức khỏe.
  • Chúng tôi trân trọng sự đa dạng trong sản phẩm, công nghệ, thị trường cũng như con người,   tin tưởng rằng tầm nhìn đa dạng kết hợp với các mục tiêu chung sẽ tạo cảm hứng cho các ý tưởng mới và cách làm tốt hơn để giải quyết các nhu cầu sức khỏe luôn thay đổi.
  • Chúng tôi đề cao sự xuất sắc — nét đặc trưng của những con nguời Abbott khắp thế giới — đòi hỏi tất cả phải nghiêm khắc với chính mình và với nhau bởi công việc của chúng tôi tác động đến cuộc sống của mọi người.
  • Chúng tôi nỗ lực để có được niềm tin của những người mà chúng tôi phục vụ bằng cách cam kết với các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, chu toàn trong các mối quan hệ, và hành vi ứng xử được đặc trưng bởi sự chân thực, công bằng và liêm chính.
  • Chúng tôi duy trì sự thành công vì doanh nghiệp và những người chúng tôi phục vụ — bằng cách trung thành với những nguyên lý then chốt mà dựa theo đó công ty đã được thành lập hơn một thế kỷ trước đây: đổi mới trong việc chăm sóc sức khỏe và mong muốn tạo nên một sự khác biệt có ý nghĩa trong tất cả mọi việc chúng tôi làm.

CAM KẾT CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI CHÍNH LÀ NHỮNG TRIỂN VỌNG MÀ CHÚNG TÔI MANG ĐẾN CHO SỨC KHỎE VÀ CUỘC SỐNG

  • share Chia sẻ
  • print In
  • download Tải xuống
true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?