carousel
  • About abbott About abbott About abbott About abbott

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI


TẠO NÊN
CÁC KHẢ NĂNG

Mỗi ngày trên khắp thế giới, chúng tôi đều khám phá những phương thức mới để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn – tạo ra nhiều khả năng hơn cho nhiều người hơn thông qua quyền năng của sức khỏe.

TÌM HIỂU THÊM

SỐNG. TRỌN VẸN NHẤT.


KHI CÓ SỨC KHỎE TỐT NHẤT,
CHÚNG TA CÓ THỂ GIẢI PHÓNG
MỌI TIỀM NĂNG MÀ CUỘC SỐNG MANG LẠI

Tất cả chúng ta đều có quan niệm riêng về ý nghĩa của cuộc sống trọn vẹn, nhưng có một điểm chung là: mỗi chúng ta đều muốn một cuộc sống tốt nhất có thể. Hãy cùng chúng tôi khám phá ý nghĩa của cuộc sống trọn vẹn – từ mỗi cá nhân đến cả cộng đồng.

 

TÌM HIỂU THÊM

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI


XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI
THỊNH VƯỢNG, KHỎE MẠNH HƠN

Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng cho sức khoẻ và sự thịnh vượng trong cộng đồng trên toàn thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng những con người khỏe mạnh tạo ra các cộng đồng mạnh mẽ, năng suất hơn và có thể đạt được nhiều thành tựu hơn. Mỗi ngày, chúng tôi đều nỗ lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, môi trường và xã hội tại khắp nơi chúng tôi hoạt động và trong mọi việc chúng tôi làm.

 

TÌM HIỂU THÊM

ABBOTT TẠI Việt Nam


NÂNG CAO SỨC KHỎE
TẠI VIỆT NAM

Chúng tôi mong muốn gợi mở các hoạt động đối thoại trên toàn thế giới về cách mà sức khỏe tốt tạo nên các khả năng trong cuộc sống. Chúng tôi cũng nhận thức được sự khác biệt về nhu cầu sức khỏe giữa các quốc gia. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghiên cứu để thấu hiểu, dự đoán và đón đầu các xu hướng về sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Chúng tôi đầu tư vào công nghệ, vận dụng thích hợp các thành tựu khoa học và hợp tác với nhiều đối tác để tạo ra những giải pháp có ý nghĩa, phù hợp với từng địa phương và mang đến chất lượng cuộc sống tốt hơn cho mọi người.

TÌM HIỂU THÊM

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?