carousel
The skyline of Singapore and the image reflected in water as seen from the bay.

Khám phá các cơ hội để đạt được thành tích nổi bật trong sự nghiệp của bạn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng cách tìm kiếm các cơ hội việc làm và gửi hồ sơ cá nhân của bạn.

LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI

NHỮNG TÀI NĂNG ĐỂ ĐỔI MỚI, NHỮNG CAM KẾT TRỢ GIÚP

Khám phá cách chúng tôi tạo ra tác động tích cực đối với sức khỏe với những sản phẩm và con người tuyệt vời.

TÌM HIỂU THÊM
CHUYÊN GIA

NGHỀ NGHIỆP ĐÁNG QUÝ
NÂNG CAO SỨC KHỎE TOÀN CẦU

Khám phá các cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp khi đóng góp vào việc cải thiện sức khỏe và mang lại hạnh phúc trên khắp thế giới.

TÌM HIỂU THÊM
SINH VIÊN

TRẢI NGHIỆM GIÚP BẠN PHÁT TRIỂN

Tìm hiểu về các cơ hội thực tập và chương trình phát triển giới thiệu cho bạn về doanh nghiệp và văn hóa của chúng tôi.

TÌM HIỂU THÊM
true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?