LIÊN HỆ

Abbott Laboratories GmbH
Mê Linh Point Tower
Tầng 9, Số 2 Ngô Đức Kế
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (84 28) 3825 6551
Đường dây nóng: 19001519
Fax: (84 28) 3825 6553
Email: info@abbottnutrition.com.vn

Abbott Laboratories GmbH
Mê Linh Point Tower
Tầng 10, Số 2 Ngô Đức Kế
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (84 28) 3824 2006
Trong trường hợp báo cáo thông tin liên quan đến an toàn thuốc, vui lòng liên hệ số điện thoại 0906661220 hoặc email pv.vietnam@abbott.com

 

CHẨN ĐOÁN

Abbott Laboratories GmbH
Mê Linh Point Tower
Tầng 8, Số 2 Ngô Đức Kế
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: (84 28) 3827 2601