GIỚI THIỆU <br> VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU <br> VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU <br> VỀ CHÚNG TÔI GIỚI THIỆU <br> VỀ CHÚNG TÔI
SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

SỐNG CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP NHẤT CỦA BẠN, Ở HIỆN TẠI VÀ MAI SAU

Chúng tôi hiểu rằng bước đầu tiên để có cuộc sống tốt đẹp nhất là có sức khỏe tốt. Tất cả mọi sản phẩm của chúng tôi đều được thiết kế để giúp bạn đạt được điều đó. Cam kết của chúng tôi là tạo ra các công nghệ làm thay đổi cuộc sống giúp giữ cho trái tim khỏe và nuôi dưỡng cơ thể bạn ở mỗi giai đoạn cuộc đời, giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn, đi lại dễ dàng hơn và mang tới bạn những thông tin, liều thuốc và đột phá để quản lý sức khỏe của mình.

ĐIỂM NHANH CÁC CON SỐ

ĐIỂM QUA VỀ ABBOTT

Chúng tôi tạo ra các sản phẩm đột phá - trong chẩn đoán, thiết bị y tế, dinh dưỡng và các biệt dược gốc - giúp bạn, gia đình và cộng động có cuộc sống khỏe mạnh hơn, tràn đầy năng lượng. Hiện nay, đội ngũ 113,000 thành viên của chúng tôi đang làm việc để không ngừng phục vụ chăm sóc sức khỏe tại hơn 160 quốc gia.

 

TÌM HIỂU THÊM

DI SẢN CỦA CHÚNG TÔI

KHÁM PHÁ LỊCH SỬ ĐỔI MỚI
CỦA CHÚNG TÔI

Hơn 130 năm qua, chúng tôi luôn áp dụng khoa học và cải tiến vào thực tiễn – tạo ra nhiều khả năng hơn cho nhiều người hơn thông qua quyền năng của sức khỏe. Chúng tôi thích ứng và đáp ứng nhanh trước những thay đổi trên thế giới xung quanh mình để cung cấp các giải pháp tốt hơn giúp mọi người có một cuộc sống tốt nhất.

TÌM HIỂU THÊM

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?