TRUNG TÂM
TRUYỀN THÔNG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG TIN

TÌM HIỂU THÊM VỀ ABBOTT VÀ DANH MỤC ĐA DẠNG CÁC SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TÔI TẠI VIỆT NAM CŨNG NHƯ TRÊN TOÀN CẦU

 
TẢI VỀ

ABBOTT TẠI VIỆT NAM (PDF)

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Dinh Hong Ngoc
Email: hongngoc.dinh@abbott.com

(84 28)3825 6551

GMT+7:00