SINH VIÊN

THỰC HIỆN BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN ĐỂ HƯỚNG TỚI MỘT TƯƠNG LAI TUYỆT VỜI.

Khám phá các cơ hội để đạt được thành tích nổi bật trong sự nghiệp của bạn.  Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng cách tìm kiếm các cơ hội việc làm và gửi hồ sơ cá nhân của bạn.

    

HỌC TẬP THÔNG QUA THỰC HÀNH

GIÚP MỌI NGƯỜI TRÊN KHẮP THẾ GIỚI KHAI THÁC HẾT TIỀM NĂNG CỦA MÌNH

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ

Nhân viên của chúng tôi làm việc trong môi trường năng động và thử thách, nơi chúng tôi giải quyết những vấn đề lớn nhất về sức khỏe. Là sinh viên tìm kiếm cơ hội thăng tiến cho nghề nghiệp, bạn đã rất đúng đắn khi lựa chọn chúng tôi. Nếu đang tìm kiếm các cơ hội trên toàn cầu, bạn có thể tận dụng lợi thế từ các doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe của chúng tôi trên phạm vi rộng khắp. Đối với một số sinh viên được chọn, chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội được hòa mình vào các nền văn hóa mới, các quốc gia, những bộ phận chức năng, khám phá công nghệ cũng như doanh nghiệp.