TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TÁC ĐỘNG XÃ HỘI TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
TẠO NÊN TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC

Là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chúng tôi tạo nên tác động xã hội tích cực vốn có giúp mọi người kéo dài tuổi thọ và sống tốt hơn. Chúng tôi áp dụng những điểm mạnh độc nhất của mình để xác định và đầu tư vào các cải tiến thay đổi cuộc sống, thiết kế mô hình kinh doanh mới để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mới xuất hiện và tìm ra giải pháp có thể đánh giá được để giải quyết những thách thức xã hội thông qua chuyên môn khoa học và kỹ thuật của chúng tôi. Khi chúng tôi ưu tiên tư duy và hợp tác hệ thống, chúng tôi có thể phát triển kinh doanh, cải thiện đời sống và tạo ra giá trị trong cộng đồng trên toàn thế giới.

 

 
LĨNH VỰC TRỌNG TÂM
alt ĐỌC THÊM
TIẾP CẬN CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Hợp tác trên toàn thế giới để giải quyết rào cản đối với đời sống lành mạnh.
alt ĐỌC THÊM
GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG
Củng cố cộng đồng nơi chúng tôi sống và hoạt động.
alt ĐỌC THÊM
TÁC ĐỘNG CHUNG
Tạo ra giá trị cho cả doanh nghiệp của chúng tôi và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.
alt ĐỌC THÊM
GIÁO DỤC KHOA HỌC
Truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà khoa học và kỹ sư tiếp theo.
true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?