TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

THÚC ĐẨY THAY ĐỔI THÔNG QUA TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE, GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG, GIÁO DỤC KHOA HỌC VÀ TÁC ĐỘNG CHUNG

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
white curve

TẠO NÊN TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC

Là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, chúng tôi tạo nên tác động xã hội tích cực vốn có giúp mọi người kéo dài tuổi thọ và sống tốt hơn. Chúng tôi áp dụng những điểm mạnh độc nhất của mình để xác định và đầu tư vào các cải tiến thay đổi cuộc sống, thiết kế mô hình kinh doanh mới để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe mới xuất hiện và tìm ra giải pháp có thể đánh giá được để giải quyết những thách thức xã hội thông qua chuyên môn khoa học và kỹ thuật của chúng tôi. Khi chúng tôi ưu tiên tư duy và hợp tác hệ thống, chúng tôi có thể phát triển kinh doanh, cải thiện đời sống và tạo ra giá trị trong cộng đồng trên toàn thế giới.

 

 

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

TIẾP CẬN CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Hợp tác trên toàn thế giới để giải quyết rào cản đối với đời sống lành mạnh.

 

GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG

Củng cố cộng đồng nơi chúng tôi sống và hoạt động.

 

TÁC ĐỘNG CHUNG

Tạo ra giá trị cho cả doanh nghiệp của chúng tôi và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

GIÁO DỤC KHOA HỌC

Truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà khoa học và kỹ sư tiếp theo.

 

 

Gray curve

SOCIAL