TÁC ĐỘNG XÃ HỘI

THÚC ĐẨY TẠO RA THAY ĐỔI THÔNG QUA NÂNG CAO TIẾP CẬN CHĂM SÓC SỨC KHỎE, GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG, GIÁO DỤC VỀ KHOA HỌC VÀ TÁC ĐỘNG CHUNG

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
white curve

CÁC LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

TIẾP CẬN CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tìm ra những giải pháp nhằm gỡ bỏ các rào cản để sống cuộc sống khỏe mạnh

GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG

Xây dựng cộng đồng vững mạnh tại những nơi chúng tôi hoạt động

 

TÁC ĐỘNG CHUNG

Tạo ra tác động tích cực đối với cả hoạt động kinh doanh lẫn những cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động

GIÁO DỤC KHOA HỌC

Truyền cảm hứng cho những thế hệ nhà khoa học và kỹ sư tiếp theo

 

 

Gray curve

SOCIAL