CHẨN ĐOÁN CHẨN ĐOÁN CHẨN ĐOÁN CHẨN ĐOÁN
GIỚI THIỆU VỀ CHẨN ĐOÁN

THÔNG TIN CHÍNH XÁC HƠN MANG LẠI SỨC KHỎE TỐT HƠN

Chìa khóa để điều trị thành công và bình phục hoàn toàn thường là việc chẩn đoán nhanh, chính xác. Các xét nghiệm và công cụ chẩn đoán làm thay đổi cuộc sống của Abbott cung cấp những hiểu biết sâu sắc giúp đưa ra những quyết định thông minh hơn, nhanh hơn, và làm thay đổi cách thức quản lý sức khỏe trên thế giới.

Công nghệ tiên phong của chúng tôi có mặt khắp nơi trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe—với các dụng cụ chẩn đoán, xét nghiệm, giải pháp tự động và thông tin y khoa cho các bệnh viện, phòng thí nghiệm, ngân hàng máu, khoa cấp cứu, văn phòng của bác sĩ và phòng khám.

PHÒNG THÍ NGHIỆM CỐT LÕI

CÁC CẢI TIẾN CHO PHÉP
CHẨN ĐOÁN SỚM, CHÍNH XÁC HƠN

Các bác sĩ cần dựa trên thông tin chính xác và kịp thời để đưa ra quyết định điều trị tốt nhất. Hệ thống thiết bị chẩn đoán và các xét nghiệm của chúng tôi đang được sử dụng trong các bệnh viện, phòng thí nghiệm và phòng khám để sàng lọc, chẩn đoán bệnh và theo dõi sức khỏe tổng quát. Chúng tôi tập trung vào việc giúp các chuyên viên chăm sóc sức khỏe phát hiện và điều trị bệnh sớm hơn.

CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ

BIẾN Y HỌC CÁ NHÂN HÓA THÀNH HIỆN THỰC

Khoa học phân tử đang biến đổi cách thức chẩn đoán và điều trị các bệnh Hiểm nghèo như một số bệnh truyền nhiễm và ung thư. Các hệ thống chẩn đoán phân tử của Abbott phân tích DNA và RNA ở cấp độ phân tử, làm kim chỉ nam cho các quyết định điều trị thông qua việc cung cấp các xét nghiệm lâm sàng chính xác hơn hoặc giúp xác định các liệu pháp nhắm đích với độ chính xác cao để dễ thành công nhất.

XÉT NGHIỆM TẠI CHỖ

ĐƯA RA KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM TRONG VÀI PHÚT

Nhu cầu có kết quả xét nghiệm nhanh, chính xác và đáng tin cậy là thiết yếu trong các phòng cấp cứu, trung tâm chăm sóc đặc biệt và các tình huống khác mà trong đó quyết định điều trị phải nhanh chóng được đưa ra. Các máy phân tích máu di động cầm tay của Abbott cung cấp kết quả chất lượng như phòng thí nghiệm ngay tại chỗ để đẩy nhanh quá trình ra quyết định và đảm bảo chăm sóc chuẩn xác cho bệnh nhân mọi nơi, mọi lúc cần thiết.

Công nghệ thông tin

BIẾN THÔNG TIN THÀNH HÀNH ĐỘNG

Các phòng thí nghiệm đóng vai trò trung tâm trong chăm sóc sức khỏe, cung cấp thông tin chính xác làm nền tảng cho việc chăm sóc hiệu quả. Các giải pháp công nghệ thông tin của chúng tôi giúp tạo ra phòng thí nghiệm thông minh hơn trong khi vẫn giải quyết được toàn bộ các nhu cầu lâm sàng – từ lấy mẫu đến xét nghiệm và phân tích. Bằng cách đơn giản hóa các quy trình phức tạp và cung cấp thông tin cho những nơi cần thiết, chúng tôi đang thay đổi cách thức các phòng thí nghiệm cung cấp và sử dụng thông tin chẩn đoán.

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?