CHUYÊN GIA CHUYÊN GIA CHUYÊN GIA CHUYÊN GIA

TÌM KIẾM VIỆC

XEM CÁC CƠ HỘI VIỆC LÀM

Khám phá các cơ hội để đạt được thành tích nổi bật trong sự nghiệp của bạn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng cách tìm kiếm các cơ hội việc làm và gửi hồ sơ cá nhân của bạn.

Mục đích của chúng tôi

ĐÓNG GÓP VÀO VIỆC CẢI THIỆN SỨC KHỎE VÀ MANG LẠI HẠNH PHÚC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Chúng tôi phát minh, phát triển và cung cấp hàng loạt giải pháp y tế cần thiết để hỗ trợ việc phòng tránh bệnh tật, chẩn đoán và điều trị. Khi làm việc cùng chúng tôi, bạn sẽ được trải nghiệm đa dạng các nền văn hóa, khu vực địa lý, doanh nghiệp cũng như công nghệ. Bạn sẽ giải quyết một loạt các vấn đề bao gồm một số thách thức về y tế lớn nhất thế giới. Đồng thời, bạn sẽ trở thành thành viên của một công ty với cam kết giúp mọi người xây dựng cuộc sống trọn vẹn cùng sự nghiệp đáng quý trọng.
Các Cơ hội

ĐƯỢC THỬ THÁCH HÀNG NGÀY

Là chuyên gia của Abbott, bạn sẽ được làm việc trong môi trường năng động:

  • Bồi dưỡng sự phát triển của bạn thông qua quá trình học tập toàn diện
  • Ghi nhận và tặng thưởng cho những đóng góp của bạn bằng mức thù lao cạnh tranh cho những thành quả tương xứng với công việc
  • Coi trọng và khuyến khích sự đa dạng
  • Mang lại cho bạn công việc có ý nghĩa và đem đến cơ hội tạo ra những tác động đến đời sống của mọi người trên khắp thế giới
Giải thưởng

CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG LÀ
MỘT TRONG NHỮNG CÔNG TY
ĐÁNG NGƯỠNG MỘ NHẤT HOA KỲ 

TÌM HIỂU THÊM

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?