QUỸ ABBOTT QUỸ ABBOTT QUỸ ABBOTT QUỸ ABBOTT
TẦM NHÌN TỪ THIỆN

Chúng tôi xem hoạt động từ thiện là nguồn sức mạnh để thúc đẩy các cải tiến xã hội đem đến cộng đồng kiên cường hơn, khỏe mạnh hơn. Điều này tạo cơ hội cho chúng tôi khai phá những ý tưởng mới, tạo ra những giải pháp mới, phát triển thế hệ lãnh đạo tiếp theo, củng cố các tổ chức dân sự và xã hội và xây dựng quan hệ đối tác để giải quyết những vấn đề toàn cầu, phức tạp. Chúng tôi áp dụng ba nguyên tắc chúng tôi tin là nguyên tắc cơ bản cho hoạt động từ thiện chu đáo và hiệu quả:

  • HƯỚNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG

   Giải pháp cộng đồng phải là nỗ lực hợp tác với những người chúng tôi tìm cách hỗ trợ và cuối cùng là thuộc quyền sở hữu của họ
  • ẢNH HƯỞNG LỚN

   Đo lường và đánh giá tác động của chúng tôi là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng tôi liên tục học hỏi và đưa ra những quyết định quan trọng
  • BỀN VỮNG

   Chúng tôi hiểu rằng sự thành công lâu dài của chương trình phụ thuộc vào sự tự lực và không nhờ sự hỗ trợ của nhà tài trợ
LỊCH SỬ

Quỹ Abbott được Abbott thành lập vào năm 1951 dưới dạng quỹ từ thiện. Chúng tôi đầu tư vào những ý tưởng đổi mới để mở rộng quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, củng cố cộng đồng nơi chúng tôi sống và hoạt động, và thúc đẩy giáo dục khoa học và y tế. Trong quan hệ hợp tác với các công ty khác, chúng tôi cố gắng tạo ra tác động lâu dài đến đời sống của mọi người và khuyến khích những người khác hành động tích cực.

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM
fs ĐỌC THÊM
TIẾP CẬN CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Tìm giải pháp loại bỏ rào cản đối với đời sống lành mạnh
dg ĐỌC THÊM
GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG
Củng cố cộng đồng nơi chúng tôi sống và hoạt động
alt ĐỌC THÊM
GIÁO DỤC KHOA HỌC
Truyền cảm hứng cho thế hệ các nhà khoa học và kỹ sư tiếp theo
TRỢ CẤP

Quỹ Abbott hiện không chấp nhận đơn đăng ký xin trợ cấp chưa yêu cầu.

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?