CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA ABBOTT VIỆT NAM

Chính sách về Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua các trang Web và ứng dụng do Abbott kiểm soát cũng như thông qua các tương tác ngoại tuyến của chúng tôi với bạn (được gọi chung là "các Dịch vụ Abbott"). Chính sách về Quyền riêng tư này được áp dụng cho thông tin cá nhân được Abbott thu thập, sử dụng và tiết lộ từ các cá nhân đang sinh sống tại Việt Nam và không phải là nhân viên của Abbott. Nếu bạn đang cư trú tại quốc gia khác, vui lòng nhấp vào đây để xem thông tin có liên quan. Chính sách về quyền riêng tư này không áp dụng cho thông tin cá nhân thu thập từ những cá nhân sinh sống bên ngoài Việt Nam, hoặc những trang web của bên thứ ba mà các trang web của Abbott có thể liên kết đến. Khi sử dụng các Dịch vụ Abbott liên kết với Chính sách về Quyền riêng tư, bạn phải tuân thủ Chính sách về Quyền riêng tư này và Điều khoản Sử dụng.

Vui lòng đọc Chính sách về Quyền riêng tư này trước khi sử dụng các Dịch vụ Abbott hoặc gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Trong một số trường hợp, Abbott có thể đưa ra một số ứng dụng, các chương trình đặc biệt, hoạt động, sự kiện hoặc chương trình quảng cáo (“Chương Trình”) với những điều khoản cụ thể riêng biệt khác, thì các thông báo về quyền riêng tư và/hoặc mẫu biểu đồng ý cho phép sử dụng thông tin cá nhân sẽ được cung cấp để giải thích rõ thông tin mà các bạn cung cấp sẽ được xử lý như thế nào cho từng Chương Trình. Bạn nên đọc kỹ các điều khoản được áp dụng trước khi tương tác hoặc tham gia Chương Trình.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

“Thông tin cá nhân” là thông tin liên quan được sử dụng để xác định danh tính của một cá nhân, bao gồm thông tin cá nhân cơ bản và nhạy cảm. Một số ví dụ về thông tin cá nhân cơ bản bao gồm tên, ngày sinh, nghề nghiệp, địa chỉ nhà, địa chỉ thư điện tử , số điện thoại, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và số hộ chiếu. Thông tin cá nhân nhạy cảm có thể bao gồm tình trạng sức khỏe, định vị vị trí địa lý của cá nhân, xu hướng tình dục.

ABBOTT THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN BẰNG CÁCH NÀO?

Abbott thu nhập thông tin tuân thủ theo qui định pháp luật hiện hành thông qua nhiều hình thức khác nhau:

 • Thông tin bạn gửi hoặc cung cấp
 • Thông tin bạn cho phép chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn hoặc từ các nguồn khác.
 • Từ các Chuyên gia Chăm sóc Sức khoẻ
 • Thông qua các trang Web và ứng dụng di động của chúng tôi
 • Từ các tổ chức nghiên cứu và nghiên cứu viên của hoạt động nghiên cứu lâm sàng mà chúng tôi có giao kết
 • Từ sự tham gia của bạn vào các chương trình hoặc nghiên cứu lâm sàng của Abbott.
 • Từ các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, môi giới thông tin hoặc đối tác kinh doanh.
 • Từ các nhóm/hiệp hội bệnh nhân và nhóm/hiệp hội Ngành nghề Kinh doanh.
 • Tự động từ những thiết bị mà bạn sử dụng để kết nối vào các Dịch vụ Abbott (tham khảo “Cookies và các công cụ khác” bên dưới)
 • Thông tin cung cấp từ các đối tác của Abbott.
 • Từ các nguồn công khai bao gồm nhưng không giới hạn các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và các trang Web khác cho phép chia sẻ trên mạng xã hội.
 • Thông tin từ cơ quan chính phủ, các nguồn thông tin công khai hoặc từ bên thứ ba.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng hoặc bổ sung các thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn từ những nguồn khác, ví dụ như các cơ sở dữ liệu công khai, các nền tảng truyền thông xã hội và các bên thứ ba khác. Chúng tôi cũng có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi có được từ bên thứ ba với các dữ liệu thông tin sẵn có của mình, và chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi đã thu thập ngoại tuyến với các thông tin thu thập trực tuyến. Nếu bạn quyết định cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến người khác, bạn tự đảm bảo rằng bạn có đủ thẩm quyền để thực hiện, bao gồm việc lấy được sự chấp thuận của người đó theo yêu cầu của pháp luật và/hoặc thông báo cho họ biết về Chính sách về Quyền riêng tư này, và rằng chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến cá nhân đó một cách hợp pháp theo qui định tại Chính sách này.

THÔNG TIN ABBOTT THU THẬP

Abbott có thể thu thập các thông tin sau, tuỳ thuộc vào sản phẩm và dịch vụ mà bạn sử dụng:

 • Thông tin liên lạc và ưu tiên (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nhà, số điện thoại và thông tin liên lạc trong tình trạng khẩn cấp)
 • Thông tin tiểu sử và nhân khẩu (ví dụ như ngày sinh, tuổi, giới tính, sắc tộc, tình trạng hôn nhân, và xu hướng tính dục)
 • Thông tin về sức khoẻ và y tế (ví dụ như thông tin về bảo hiểm y tế, thông tin tình trạng và các chẩn đoán về sức khoẻ vận động và tinh thần, điều trị y khoa, thông tin về di truyền, tiểu sử bệnh của gia đình và các loại thuốc mà cá nhân đang sử dụng, bao gồm liều dùng, thời gian và số lần sử dụng thuốc) chúng tôi thu thập liên quan đến việc quản lý các nghiên cứu lâm sàng, thực hiện nghiên cứu, cung cấp các chương trình hỗ trợ bệnh nhân, phân phối và tiếp thị sản phẩm, quản lý các chương trình cho mục đích từ thiện và chương trình tiếp cận mở rộng; ghi nhận các báo cáo về biến cố bất lợi.
 • Thông tin về ba mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp.
 • Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp để đăng ký hoặc tham gia chương trình hỗ trợ hoặc trợ giúp bệnh nhân (ví dụ thông tin khó khăn tài chính)
 • Thông tin thanh toán cần thiết để thực hiện giao dịch (ví dụ như thông tin thẻ tín dụng và tài khoản tài chính ngân hàng)
 • Tài khoản và Mật khẩu bạn chọn để thiết lập tài khoản trên các trang Web và ứng dụng di động của chúng tôi.
 • Hình ảnh, tên tài khoản mạng xã hội hoặc chữ ký điện tử hoặc chữ ký số của bạn.
 • Các thông tin được công khai.
 • Hoạt động Internet, ví dụ như thông số địa chỉ giao thức của Internet (“IP”) của bạn, lịch sử lướt Web, lịch sử tìm kiếm và thông tin các tương tác của bạn trên các Dịch vụ của Abbott và các thông tin quảng cáo của chúng tôi.
 • Thông tin thiết bị
 • Thông tin định vị, ví dụ như thông tin vị trí bạn đang ở hoặc di chuyển (Tham khảo “Cookies và các Công cụ khác” bên dưới)
 • Các suy luận/kết luận có được từ những thông tin cá nhân liệt kê ở trên, để tạo lập hồ sơ phản ánh các mối quan tâm, tính cách, xu hướng tâm lý, khuynh hướng, hành vi, thái độ, khả năng hiểu biết, năng lực và năng khiếu của bạn.
 • Nếu bạn truy cập vào các trang Web hoặc ứng dụng của Abbott trên thiết bị di động của bạn, bạn có thể đang đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin vị trí của mình. Để bảo vệ quyền riêng tư của mình, bạn không nên cung cấp cho Abbott bất kỳ thông tin nào khác mà không được yêu cầu cụ thể.
 • Thông tin về biến cố bất lợi.

Nếu bạn là Chuyên gia Chăm sóc Sức khoẻ, chúng tôi có thể thu thập:

 • Bằng cấp chuyên môn, trình độ học vấn và quá trình công tác, cơ quan và các đơn vị liên kết thuộc chính phủ, thông tin được thể hiện trên Hồ sơ cá nhân (CV), học vấn và lịch sử công tác (ví dụ như kinh nghiệm làm việc, học vấn và khả năng ngoại ngữ)
 • Thông tin về các chương trình, sản phẩm và hoạt động của Abbott mà bạn đã tham gia.
 • Thông tin chi tiết các tương tác của chúng tôi với bạn,
 • Bất kỳ thông tin nào mà bạn đã cung cấp về bản thân và gia đình mình.
 • Thông tin được thu thập qua các sự kiện hoặc hoạt động do Abbott tổ chức mà bạn có tham dự hoặc tham gia.
 • Thông tin sẵn có công khai liên quan đến công việc của bạn, như thông tin về bằng cấp, các hình thức kỹ luật, các tranh chấp và kiện tụng liên quan trước đây, và các thông tin liên quan đến việc thẩm định khác.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được về bạn với các thông tin nhận được từ các nguồn khác, như các cơ sở dữ liệu công khai, các nền tảng truyền thông xã hội và các bên thứ ba khác. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin có sẵn công khai để xác nhận thông tin liên hệ hoặc thông tin tài chính, xác minh giấy phép hành nghề hoặc để hiểu rõ hơn về các mối quan tâm của bạn bằng cách kết hợp thông tin nhân khẩu học với thông tin mà bạn cung cấp.

Bên cạnh các thông tin cá nhân cơ bản, một số thông tin cá nhân có thể coi là thông tin cá nhân nhạy cảm theo pháp luật bảo vệ thông tin cá nhân, ví dụ như thông tin về tình trạng sức khỏe, thông tin về vị trí, thông tin về tài chính, thông tin về xu hướng tính dục, thông tin di truyền. Chúng tôi khuyên bạn cân nhắc về tính nhạy cảm của thông tin cá nhân trước khi cung cấp các thông tin cá nhân được coi là nhạy cảm cho Abbott. Khi xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn, Abbott thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin theo quy định của pháp luật, phù hợp với các mục đích sử dụng theo chính sách này hoặc thông báo được bạn chấp thuận tại từng thời điểm.

ABBOTT SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN NHƯ THẾ NÀO?

Việc Abbott sử dụng thông tin của bạn như thế nào tuỳ thuộc vào cách thức bạn tương tác với các Dịch vụ Abbott. Nhìn chung, Abbott có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn dựa trên các cơ sở pháp lý như: (a) Chấp thuận cho phép sử dụng thông tin của bạn, (b) Mối ràng buộc bằng hợp đồng giữa Abbott và bạn, (c) các yêu cầu từ cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc (d) theo qui định của pháp luật, cho các mục đích sau:

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn và thực hiện các cải tiến về sản phẩm và dịch vụ.
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
 • Đáp ứng các yêu cầu của bạn
 • Cung cấp dịch vụ khách hàng
 • Gửi cho bạn các thông tin liên quan đến sản phẩm và các Dịch vụ Abbott
 • Thông báo cho bạn biết về các chương trình khuyến mãi đặc biệt hoặc các đề nghị mà bạn có thể quan tâm.
 • Mời bạn tham gia khảo sát về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Hiểu rõ hơn về các mối quan tâm của khách hàng và khách viếng thăm đang sử dụng các Dịch vụ Abbott.
 • Duy trì các dịch vụ trực tuyến của Abbott như trang Webs và ứng dụng.
 • Giám sát, phát hiện và ngăn ngừa gian lận, các hoạt động không phù hợp và đảm bảo tính tuân thủ các chính sách của Abbott.
 • Thực hiện nghiên cứu bao gồm các nghiên cứu thứ cấp và nghiên cứu theo dõi
 • Xác định tư cách tham gia của các cá nhân đối với các chương trình và nghiên cứu lâm sàng của Abbott
 • Thực hiện các khoản thanh toán
 • Đánh giá việc tương tác của bạn và người dùng khác trên các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi.
 • Bảo vệ Abbott và người dùng.
 • Bảo đảm an toàn cho các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi bao gồm hệ thống, trang Web và các ứng dụng.
 • Thực hiện các cuộc kiểm toán liên quan đến các tương tác hiện tại với bạn.
 • Thực hiện quá trình tìm kiếm lỗi hoặc nguyên nhân gây ra lỗi trên trang Web và dịch vụ để xác định và sửa chữa các lỗi làm ảnh hưởng đến các chức năng hiện tại.
 • Bảo vệ chúng tôi trong các cuộc điều tra, kiện tụng và thực hiện tố tụng
 • Tuân thủ các trách nhiệm pháp lý và qui định của chúng tôi

Abbott có thể sử dụng thông tin thu thập được từ bạn hoặc về bạn nhằm cung cấp cho bạn các nội dụng tuỳ biến theo yêu cầu, bao gồm:

 • Nhận diện người dùng mới hoặc cũ trên các trang Web hoặc ứng dụng của chúng tôi
 • Ghi nhớ các mối quan tâm ưa thích của riêng bạn.
 • Cung cấp các thông báo, thông tin liên quan và hữu ích hơn cho bạn dựa trên các lĩnh vực mà bạn quan tâm.

Abbott có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích khác theo như thông báo đến bạn và được bạn chấp thuận tại từng thời điểm.

Ngoài ra, một số ứng dụng và trang Web chạy trên thiết bị di động của chúng tôi có thể có các tính năng định vị. Để thực hiện các tính năng này, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin về ví trí được cung cấp bởi thiết bị di động của bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp tính năng mua hàng cho phép bạn tìm kiếm thông tin về các đơn vị bán hàng tại địa phương. Bạn đồng thời chấp nhận cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu vị trí trên thiết bị di động của mình cho mục đích cung cấp các tính năng định vị này.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ bất kỳ nguồn nào được liệt kê tại mục “Abbott thu thập Thông tin Cá nhân như thế nào?” của chính sách này cho mục đích kinh doanh nội bộ, như phân tích dữ liệu, kiểm toán, phát triển sản phẩm mới, nâng cấp các trang Web và ứng dụng của chúng tôi, cải tiến các Dịch vụ Abbott, nhận biết thói quen sử dụng và xác định tính hiệu quả của các chương trình quảng cáo khuyến mãi.

Chúng tôi có thể kết hợp và/hoặc phân tách dữ liệu về khách hàng và khách viếng thăm trang Web và sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm phát triển sản phẩm và dịch vụ và các hoạt động cải tiến.

Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân của mình, Abbott có thể sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, hoặc thực hiện một số hoạt động như mô tả trong chính sách về Quyền riêng tư này, hoặc tuân thủ các trách nhiệm pháp lý của chúng tôi.

ABBOTT CÓ CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÔNG?

Abbott có thể chia sẻ thông tin của bạn trong nội bộ các công ty con và công ty liên kết.

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân cho các bên cung cấp dịch vụ, nhà thầu, đối tác kinh doanh và cung cấp dịch vụ, hoặc bên thứ ba khác (gọi chung là “Các Bên Cung cấp Dịch vụ”). Ví dụ về Bên Cung cấp Dịch vụ bao gồm các công ty phân tích, bên tiếp thị, công ty cung cấp dịch vụ thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử, dịch vụ Công nghệ Thông tin (IT) và tin nhắn SMS, công ty phát triển và quản lý trang điện tử và các công ty cung ứng. Bên Cung cấp Dịch vụ cũng bao gồm các đối tác đồng tiếp thị cho các sản phẩm mà chúng tôi cùng hợp tác phát triển và/hoặc tiếp thị với các công ty khác.

Một số Bên Cung cấp Dịch vụ có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn thay mặt cho Abbott. Các bên thứ ba này có thể được cung cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết cho việc thực hiện các trách nhiệm của họ. Ngoài ra, chính sách của Abbott là yêu cầu các Bên Cung cấp Dịch vụ của mình đảm bảo các thông tin cá nhân của bạn được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin đó để thực hiện các chức năng công việc cho Abbott.

Nếu Abbott bán toàn bộ hoặc một phần của một trong những dòng sản phẩm hoặc bộ phận của mình, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển cho người mua. Abbott có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để trả lời những yêu cầu thông tin hợp pháp từ các cơ quan chính phủ có thẩm quyền hoặc khi được pháp luật yêu cầu.

Abbott cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật cho các cơ quan hành pháp có thẩm quyền, cơ quan nhà nước hoặc chính phủ, toà án hoặc các bên khác khi được pháp luật yêu cầu.

Abbott cũng có thể tiết lộ toàn bộ hoặc một phần thông tin không thể sử dụng để xác định danh tính cá nhân cho bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào.

COOKIES VÀ CÁC CÔNG CỤ KHÁC

Abbott và các Bên Cung cấp Dịch vụ của Abbott thu thập thông tin của bạn bằng cách sử dụng cookies, theo dõi pixels, báo hiệu web và các công nghệ khác (gọi chung là Công cụ). Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để hiểu rõ hơn, điều chỉnh và nâng cao trải nghiệm của người dùng, cũng như quản lý việc quảng cáo của chúng tôi. Thông tin này có thể giúp việc sử dụng các Dịch vụ Abbott của bạn dễ dàng và hữu ích hơn bằng cách cho phép Abbott và các Bên Cung cấp Dịch vụ của Abbott đem đến các dịch vụ tốt hơn, trang web hướng đến khách hàng nhiều hơn dựa trên lựa chọn của người dùng, các số liệu thống kê, cung cấp các thông tin quảng cáo liên quan đến các vấn đề mà bạn quan tâm, phân tích các xu hướng, và quản lý, cải thiện các Dịch vụ Abbott. Nếu chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể liên kết những dữ liệu này với thông tin thu thập từ các Công cụ.

Trình duyệt web của bạn có thể được cài đặt cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối cookies, hoặc sẽ thông báo mỗi khi có cookie được gửi đến trang Web. Nếu trình duyệt của bạn được cài đặt để từ chối cookies, các trang Web có cài đặt cookies sẽ không thể nhận diện bạn khi bạn quay trở lại trang Web đó, và một số chức năng của trang Web sẽ bị mất. Mục Giúp đỡ ở trình duyệt có thể hướng dẫn bạn cách để từ chối cookies. Để tìm hiểu thêm về cookies, hãy truy cập trang www.aboutcookies.org

Bạn cũng có thể kiểm soát các “flash cookies” mà chúng tôi sử dụng ở một số trang Web, ứng dụng của Abbott bằng cách nhấn vào đây. Tại sao? Bởi vì “flash cookies” không thể kiểm soát bằng cách cài đặt trên trình duyệt. Bạn có thể lựa chọn cho từng trang Web và thiết bị cụ thể.

Bên dưới là một số loại thông tin được thu thập khi truy cập trang web của Abbott:

Nhật ký dữ liệu: khi bạn truy cập trang web, ứng dụng của Abbott, hệ thống sẽ tự động ghi nhận thông tin (“log data”), bao gồm thông tin gửi từ trình duyệt của bạn bất cứ khi nào bạn vào một trang web hay một ứng dụng nào đó hoặc từ ứng dụng di động khi bạn sử dụng. Nhật ký dữ liệu này có thể bao gồm địa chỉ IP, địa chỉ trang web bạn truy cập có các tính của Abbott, định dạng và cài đặt của trình duyệt, ngày tháng bạn đưa ra các yêu cầu, cách thức bạn sử dụng các trang web và các dữ liệu cookies.

Dữ liệu cookies: Tùy thuộc vào cách thức bạn truy cập vào các Dịch vụ trực tuyến của Abbott, chúng tôi và các Bên Cung cấp Dịch vụ có thể sử dụng “cookie” (một dạng tập tin được gửi từ máy tính của bạn mỗi lần bạn truy cập đến trang của chúng tôi, duy nhất cho tài khoản Abbott hoặc trình duyệt web của bạn) hoặc các công cụ tương tự, để ghi nhận dữ liệu. Khi chúng tôi sử dụng cookies, chúng tôi có thể sử dụng “session” cookies (kéo dài cho đến khi bạn đóng trình duyệt) hoặc “persistent” cookies (kéo dài cho đến khi bạn hoặc trình duyệt xóa cookies). Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookies để ghi nhớ các lựa chọn cá nhân của bạn như trang web bạn hay truy cập, tên đăng nhập, hoặc các cài đặt khác để bạn không phải thao tác lại mỗi lần truy cập, và chúng tôi có thể sử dụng cookies để giới thiệu các thông tin quảng cáo liên quan đến những nội dung bạn quan tâm. Một số cookies chúng tôi sử dụng gắn liền với tài khoản Abbott của bạn (bao gồm thông tin cá nhân như địa chỉ email mà bạn đã cung cấp), và một số cookies khác thì không.

Chúng tôi có thể sử dụng công cụ phân tích của Google, trong đó sử dụng cookies và các công cụ tương tự để thu thập và phân tích thông tin về việc sử dụng các Dịch vụ Abbott và đưa ra báo cáo về các hoạt động và xu hướng. Công cụ này cũng có thể thu thập thông tin về việc sử dụng trang web, ứng dụng và các nguồn trực tuyến khác. Bạn có thể tìm hiểu về chính sách của Google bằng cách tham khảo đường dẫn https://policies.google.com/privacy/google-partners, và có thể chọn không tham gia việc thu thập thông tin bằng cách tải trình duyệt Google Analytics opt-out, được cung cấp tại https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Phần mềm hỗ trợ truyền thông xã hội và dữ liệu. Ngoài ra, các ứng dụng, trang web của chúng tôi có thể sử dụng các phần mềm hỗ trợ truyền thông (ví dụ: nút Like của Facebook, nút Share của Twitter) cho phép bạn chia sẻ thông tin dễ dàng với người khác. Khi bạn truy cập bất kỳ các Dịch vụ Abbott trực tuyến nào, một cookie sẽ được cài đặt trên máy tính của bạn, cho phép nhận diện các cá nhân đã từng truy cập trang web. Nếu bạn đăng nhập vào 1 trang mạng xã hội (ví dụ Facebook, Twitter, Google+) trong khi đang vào các Dịch vụ Abbott trực tuyến, các phần mềm hỗ trợ sẽ cho phép các trang mạng xã hội này nhận thông tin là bạn đang truy cập các Dịch vụ Abbott. Phần mềm hỗ trợ truyền thông này cũng cho phép các trang mạng xã hội chia sẻ thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web Abbott với các người dùng khác trên mạng xã hội. Abbott không kiểm soát bất kỳ nội dung nào từ các phần mềm hỗ trợ truyền thông xã hội. Để tìm hiểu thông tin về các phần mềm hỗ trợ từ các trang mạng xã hội khác, bạn cần tham khảo các điều khoản về quyền riêng tư và chia sẻ thông tin của họ.

Nếu bạn lựa chọn liên kết mạng xã hội hoặc tài khoản Google của bạn với Abbott, điều này sẽ cho phép chúng tôi thu thập thông tin từ những tài khoản này (ví dụ danh sách bạn bè, liên lạc). Thông tin mà chúng tôi thu thập được từ những nguồn này thường phụ thuộc vào cài đặt của bạn hoặc chính sách bảo mật của nhà cung cấp ứng dụng, do đó vui lòng kiểm tra nội dung các chính sách này trước khi cho phép chúng tôi truy cập thông tin. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi hoặc sự sai sót từ phía nhà cung cấp ứng dụng mạng truyền thông xã hội. Khi bạn cho phép chúng tôi truy cập thông tin, chúng tôi chỉ sử dụng chúng cho những mục đích được miêu tả trong chính sách về Quyền riêng tư này.

Thông tin về Thiết bị. Bên cạnh nhật ký dữ liệu, chúng tôi còn có thể thu thập thông tin về thiết bị mà bạn đang sử dụng để truy cập vào các Dịch vụ Abbott trực tuyến, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, cài đặt, mã thiết bị và sự cố dữ liệu. Số lượng thông tin thu thập phụ thuộc vào loại thiết bị và các cài đặt. Ví dụ: các loại thông tin khác nhau sẽ được cung cấp tùy thuộc vào thiết bị của bạn là máy tính xách tay Mac hay máy tính để bàn, điện thoại iPhone hay điện thoại Android. Để hiểu rõ hơn về điều này, bạn có thể kiểm tra chính sách của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp phần mềm.

Quảng cáo dựa trên mối quan tâm. Abbott hy vọng có thể cung cấp cho bạn các thông tin quảng cáo về những sản phẩm và dịch vụ mà bạn cần hoặc muốn có. Abbott và nhà cung cấp dịch vụ/đối tác, sử dụng những công cụ theo dõi phổ biến như cookies, pixels, báo hiệu web, và những công nghệ tương tự, để tự động thu thập thông tin người dùng cho mục đích cải thiện các trải nghiệm trực tuyến của khách hàng và cung cấp các thông tin quảng cáo phù hợp hơn. Abbott, cũng giống như các công ty khác, có thể sử dụng các công ty quảng cáo và các đối tác để thu thập thông tin này.

Như hầu hết các công ty, chúng tôi cung cấp những quảng cáo mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi thực hiện việc đó bằng cách cho phép các công ty quảng cáo mà chúng tôi làm việc cùng cài đặt công cụ nhận biết khi có ai đó truy cập ứng dụng và trang web của Abbott. Điều này cho phép hệ thống quảng cáo nhận diện những người đã từng truy cập, từ đó cung cấp các quảng cáo dựa trên lịch sử truy cập, việc mua hàng, mối quan tâm và/ hoặc những thông tin khác – đây là cách làm phổ biến được gọi là “Quảng cáo dựa trên mối quan tâm - Interest-based advertising (“IBA”)” hay “Quảng cáo dựa trên hành vi trực tuyến - Online behavioral advertising (“OBA”)”.

Các công ty quảng cáo có thể sử dụng những công nghệ này để nhận diện bạn qua các thiết bị mà bạn sử dụng, ví dụ điện thoại di động hoặc máy tính, và đưa ra các quảng cáo trên trang web hoặc trên ứng dụng mà bạn truy cập.

Chọn đối tượng. Một cách để chúng tôi đưa ra các quảng cáo phù hợp hơn là hình thức quảng cáo trực tuyến nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng dựa trên các hành động truy cập qua Internet trước đây của họ, được gọi là “Retargeting” hoặc “Remarketing”. Ví dụ, nếu bạn đã từng xem các sản phẩm Similac trên trang web Abbott, bạn có thể sẽ nhìn thấy các quảng cáo về sản phẩm Similac khi bạn truy cập vào một trang web của bên thứ ba khác. Để làm điều này, Abbott hoặc nhà cung cấp quảng cáo của Abbott có thể sử dụng các công cụ như định danh thiết bị, cookies, pixel, báo hiệu web hoặc các công cụ tương tự, cài đặt bởi Abbott hoặc bên thứ ba của chúng tôi khi bạn truy cập trang web, ứng dụng của Abbott hoặc của bên thứ ba. Việc cài đặt cookies, công cụ khác trên thiết bị của bạn cho phép nhận diện bạn qua các trang web khác nhau. Bạn có thể tham khảo chính sách về quyền riêng tư của nhà cung cấp của chúng tôi và các trang web khác bạn truy cập để hiểu cách thức thông tin của bạn được thu thập và sử dụng.

Từ chối IBA, OBA và Retargeting. Là một thành viên của tổ chức Digital Advertising Alliance (DAA), chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc quảng cáo của DAA bằng cách tăng cường các thông báo đến bạn, đảm bảo sự minh bạch và kiểm soát các hoạt động tiếp thị kỹ thuật số của chúng tôi theo những nguyên tắc đã quy định tại http://www.aboutads.info/principles/. Bạn có thể bấm vào đây để từ chối việc thu thập hành vi trực tuyến của bạn cho mục đích quảng cáo và từ chối nhận quảng cáo từ các đối tác của chúng tôi. Bạn có thể lựa chọn cho cả trình duyệt web và thiết bị cụ thể. Ngoài ra một số phiên bản iOS cho phép bạn cài đặt “Giới hạn theo dõi quảng cáo”, và một số phiên bản Android cho phép cài đặt “Từ chối quảng cáo”. Bạn có thể lựa chọn cho cả trình duyệt web và thiết bị cụ thể.

Chính sách không theo dõi của Abbott. Một số trình duyệt có tính năng “Không theo dõi” cho phép bạn chọn để báo cho trang web không theo dõi bạn. Tính năng này không đồng nhất và một số trình duyệt không được cài đặt để đáp ứng yêu cầu này.

Abbott cho phép lựa chọn tính năng này. Bạn có thể lựa chọn cho cả trình duyệt web và thiết bị cụ thể. Tuy nhiên việc giới hạn trình duyệt cài đặt cookies có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của bạn, và một số trường hợp trang web sẽ không chạy tốt nếu không có cookies, lưu trữ trên máy hay công nghệ tương tự.

TÔI CÓ NHỮNG LỰA CHỌN NÀO VỀ VIỆC ABBOTT THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA TÔI?

Các Dịch vụ Abbott sẽ hỏi liệu bạn không đồng ý hay đồng ý vào danh sách liên lạc của chúng tôi để nhận các thông tin, ưu đãi và các dịch vụ khác mà có thể bạn quan tâm.

Tiếp thị. Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin tiếp thị từ Abbott, bạn có thể lựa chọn không nhận các tài liệu này. Bạn có thể hủy bỏ đăng ký nhận thông tin tiếp thị hoặc các thông báo thương mại khác từ Abbott bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn có trong email. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, ngay cả khi bạn huỷ bỏ đăng ký nhận các thông tin này, chúng tôi vẫn giữ quyền gửi đến bạn các thông tin phi tiếp thị (ví dụ thông tin về các điều khoản sử dụng hoặc chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi).

Các quyền của bạn theo Luật định
Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, liên quan đến việc thông tin cá nhân của bạn bị thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc chuyển giao, bạn có những quyền cụ thể sau (với một số giới hạn và ngoại lệ):

 • Đồng ý hoặc không đồng ý cho chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
 • Truy cập để xem, chỉnh sửa, hoặc yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật thông tin chưa chính xác, chưa hoàn chỉnh, thông tin gây hiểu lầm hoặc chưa được cập nhật
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn
 • Yêu cầu hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn
 • Phản đối việc Abbott xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị thông tin cá nhân của bạn
 • Rút lại sự đồng ý trước đây của bạn cho Abbott
 • Yêu cầu Abbott cung cấp thông tin cá nhân của bạn dưới hình thức phổ thông, đọc được trên máy tính và chuyển đến người khác, trong phạm vi pháp luật cho phép.
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện với cơ quan chức năng về việc Abbott thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền xác nhận danh tính của bạn khi có khiếu kiện

Liên quan đến thông tin cá nhân, nhằm đảm bảo chúng tôi cung cấp thông tin lưu giữ đến đúng người, chúng tôi chỉ chấp nhận người đó hoặc đại diện hợp pháp của người đó được thực hiện các quyền trên. Nếu bạn là đại diện hợp pháp và thay mặt cho người tiêu dùng thực hiện yêu cầu, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu cung cấp thêm thông tin để xác minh.

Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối yêu cầu của bạn nếu chúng tôi không thể xác nhận danh tính của bạn. Khi từ chối, một phần hoặc toàn bộ yêu cầu, chúng tôi sẽ thông báo quyết định từ chối đến bạn cùng với lý do.

Chúng tôi sẽ không hạn chế hoặc từ chối bạn truy cập vào các trang dịch vụ, ứng dụng của Abbott chỉ vì các lựa chọn và yêu cầu của bạn về thông tin cá nhân của bạn. Lưu ý là một số lựa chọn của bạn có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp các Dịch vụ Abbott đến bạn. Ví dụ, nếu bạn đăng ký nhận thông tin tiếp thị qua email, nhưng sau đó bạn yêu cầu xóa toàn bộ thông tin của bạn, thì chúng tôi sẽ không thể gửi thông tin đến bạn nữa.

Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên lạc với chúng tôi theo chi tiết tại mục “Tôi có thể liên hệ với Abbott như thế nào?” bên dưới.

ABBOTT BẢO MẬT THÔNG TIN NHƯ THẾ NÀO?

Abbott có những cách thức quản lý và kỹ thuật để bảo mật các thông tin cá nhân trên trang web và ứng dụng dịch vụ; tuy nhiên, sự bảo mật thông tin trên mạng Internet là không thể đảm bảo hoàn toàn. Chúng tôi mong muốn bạn cẩn trọng khi chuyển giao thông tin cá nhân qua Internet, nhất là khi thông tin có liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn. Abbott không đảm bảo các bên thứ ba không hợp pháp không thể truy cập thông tin của bạn; do đó, khi gửi thông tin trên các trang web và ứng dụng của Abbott, bạn cần cân nhắc cả lợi ích và rủi ro.

Các trang web và ứng dụng của Abbott có thể được liên kết với trang web của bên thứ ba không được kiểm soát bởi Abbott, hoặc quản lý bởi chính sách về Quyền riêng tư của Abbott. Bạn cần kiểm tra chính sách về Quyền riêng tư của những trang web này trước khi gửi thông tin cá nhân.

TRANG WEB KHÔNG DÀNH CHO TRẺ EM

Abbott không chủ ý thu thập hay sử dụng thông tin trẻ em. Chúng tôi không chủ ý cho phép trẻ em hoặc người trẻ dưới 18 tuổi đặt hàng sản phẩm, tương tác với chúng tôi, hay sử dụng bất kỳ dịch vụ trực truyến nào. Nếu bạn là cha mẹ và biết được con của bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng một trong những cách thức đề cập chi tiết ở bên dưới để cùng chúng tôi giải quyết sự cố này.

TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể cung cấp đường dẫn đến trang web hoặc nội dung của bên thứ ba, không thuộc quyền sở hữu hoặc điều hành bởi Abbott. Các trang web hoặc nội dung của bên thứ ba mà chúng tôi có liên kết có thể có các chính sách về Quyền riêng tư và các thông báo riêng. Abbott không chịu trách nhiệm về việc bảo vệ quyền riêng tư của các bên khác không thuộc quyền sở hữu hoặc điều hành bởi Abbott.

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân qua một bên thứ ba, các tương tác và thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, quản lý bởi chính sách về Quyền riêng tư của bên thứ ba đó. Chúng tôi đề nghị bạn tìm hiểu về các chính sách và cách thức bảo mật của bên thứ ba, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chính sách về Quyền riêng tư này.

CHUYỂN GIAO XUYÊN BIÊN GIỚI

Thông tin cá nhân của bạn cũng sẽ được tiết lộ và chuyển giao cho các công ty thuộc tập đoàn Abbott khác ngoài Việt Nam và/hoặc các nhà thầu nước ngoài do tập đoàn Abbott thuê thực hiện dịch vụ có xử lý thông tin của các bạn (sau đây được gọi là các "Công ty Ngoài Việt Nam"). Nhân sự có liên quan của các Công ty Ngoài Việt Nam sẽ có thể truy cập được, tuy nhiên, với điều kiện là các Công ty Ngoài Việt Nam cũng sẽ xử lý Thông tin cá nhân của bạn với cùng phạm vi, mục đích và điều kiện như quy định tại chính sách này.

LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để phục vụ cho mục đích mà thông tin đó được thu thập, như được giải thích trong Chính sách này và phù hợp với qui định pháp luật hiện hành về bảo vệ thông tin. Tuy nhiên, chúng tôi có thể giữ lại thông tin cá nhân của bạn lâu hơn nhằm đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành cũng như các chính sách nội bộ và các qui định về hoạt động của công ty.

LÀM CÁCH NÀO ĐỂ LIÊN HỆ VỚI ABBOTT?

Nếu bạn có câu hỏi về thông tin của mình, vui lòng liên hệ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết “Contact Us” (Liên hệ với Chúng tôi) trên trang Web mà bạn đang truy cập hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi tại privacy@abbott.com. Ngoài ra, bạn có thể gửi thư đến địa chỉ sau:

Bộ Phận Phụ Trách Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân
Representative Office of Abbott Laboratories GmbH in Ho Chi Minh City
Lầu 9 – Toà nhà Me Linh Point
2 Ngo Duc Ke, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh City
Vietnam

Trong mọi liên lạc với Abbott, vui lòng bao gồm địa chỉ email đã sử dụng để đăng ký (nếu có), địa chỉ trang Web hoặc chương trình cụ thể của Abbott mà trên đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân (ví dụ: https://www.vn.abbott, …) và giải thích chi tiết về yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để trả lời mọi yêu cầu hợp lý một cách kịp thời.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT ABBOTT CÓ CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH NÀY KHÔNG?

Abbott có quyền sửa đổi Chính sách về Quyền riêng tư này tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Abbott thay đổi các qui định về quyền riêng tư thì một Chính sách về Quyền riêng tư mới sẽ phản ánh những thay đổi đó sẽ được cập nhật trên các Dịch vụ của Abbott và ngày có hiệu lực của Chính sách về Quyền riêng tư sửa đổi sẽ được quy định trong đoạn này.

Chính sách về Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 07 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày đó.