Chính sách về Quyền riêng tư

Chính sách về Quyền riêng tư của Abbott Laboratories Chỉ áp dụng cho Cư dân Hoa Kỳ

Chính sách này áp dụng cho cư dân Hoa Kỳ. Nếu bạn là cư dân của quốc gia khác, vui lòng nhấp vào đây để xem thông tin có liên quan.

Chính sách về Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi trên các trang Web do Abbott Laboratories kiểm soát (bao gồm cả các công ty con và công ty liên kết) liên kết với Chính sách về Quyền riêng tư này (được gọi chung là "các trang Web của Abbott"). Chính sách về Quyền riêng tư này không áp dụng cho thông tin cá nhân được thu thập ngoại tuyến từ bạn, những trang Web của Abbott không liên kết với Chính sách về Quyền riêng tư này, những cư dân ở các quốc gia không phải là Hoa Kỳ hoặc những trang Web của bên thứ ba mà các trang web của Abbott có thể liên kết đến. Khi sử dụng các trang Web của Abbott liên kết với Chính sách về Quyền riêng tư này, bạn phải tuân thủ Chính sách về Quyền riêng tư này và Điều khoản Sử dụng.

Vui lòng đọc Chính sách về Quyền riêng tư này trước khi sử dụng các trang Web của Abbott hoặc gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Chính sách về Quyền riêng tư này định nghĩa "thông tin cá nhân" như thế nào?
"Thông tin cá nhân" có nghĩa là thông tin nhận dạng bạn hoặc có thể được sử dụng để nhận dạng bạn và được gửi tới và/hoặc thu thập bởi các trang web của Abbott và được Abbott lưu giữ dưới hình thức có thể truy cập được.  Những ví dụ về thông tin cá nhân bao gồm tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email và số điện thoại của bạn.

Abbott thu thập thông tin trực tuyến bằng cách nào?
Abbott thu thập thông tin bằng hai cách:

  • Thông tin Cá nhân mà Bạn Gửi: Abbott thu thập thông tin cá nhân mà bạn nhập vào các trường dữ liệu trên các trang Web của Abbott.  Chẳng hạn như bạn có thể gửi tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email của mình và/hoặc các thông tin khác để nhận được thông tin về những chủ đề khác nhau, đăng ký các chương trình của Abbott, liên hệ với dịch vụ khách hàng của Abbott hoặc trả lời các khảo sát của Abbott. Để bảo vệ quyền riêng tư của mình, bạn không nên cung cấp cho Abbott bất kỳ thông tin nào không được yêu cầu một cách cụ thể.

  • Thu thập Thụ động Thông tin Không thể nhận dạng: Các trang Web của Abbott có thể thu thập thông tin về những lần bạn truy cập vào các trang Web của Abbott mà bạn không chủ động gửi thông tin đó.  Thông tin không thể nhận dạng được có thể được thu thập bằng nhiều công nghệ khác nhau như cookie, thẻ Internet và bọ web. Trình duyệt Internet của bạn tự động chuyển đến các trang Web của Abbott một số thông tin không nhận dạng này, chẳng hạn như URL của trang web mà bạn vừa truy cập hoặc phiên bản trình duyệt đang chạy trên máy tính của bạn.  Các công nghệ thu thập thông tin thụ động có thể giúp bạn dễ dàng sử dụng các trang web của Abbott hơn bằng cách cho phép Abbott cung cấp dịch vụ tốt hơn, tùy chỉnh các trang web dựa trên sở thích của người tiêu dùng, biên soạn số liệu thống kê, phân tích xu hướng cũng như quản lý và cải thiện các trang web của Abbott. Một số tính năng trên các trang Web của Abbott có thể không hoạt động được nếu không sử dụng công nghệ thu thập thông tin thụ động. Thông tin thu thập được bằng các công nghệ này không được dùng để nhận dạng bạn nếu không có những thông tin nhận diện bổ sung.

Abbott có thể thu thập và sử dụng thông tin cá nhân trong những trường hợp nào?
Abbott sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua các trang Web của Abbott để trả lời những câu hỏi của bạn và để cung cấp dịch vụ khách hàng hiệu quả cho bạn. Sau khi bạn đã nhập thông tin cá nhân vào biểu mẫu hoặc trường dữ liệu trên trang Web của Abbott, Abbott có thể sử dụng một số công nghệ nhận dạng để cho phép trang Web đó "nhớ" các sở thích cá nhân của bạn, chẳng hạn như những phần trên trang Web mà bạn thường xuyên truy cập và nếu bạn chọn lựa, nhớ ID người dùng của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân này cho các mục đích kinh doanh khác, chẳng hạn như cung cấp cho bạn cơ hội nhận được các thông báo liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của Abbott, mời bạn tham gia khảo sát về sản phẩm của chúng tôi hoặc thông báo cho bạn về những chương trình khuyến mãi đặc biệt.

Abbott có tổng hợp thông tin cá nhân hay không?
Abbott có thể tổng hợp thông tin cá nhân của những khách hàng sử dụng trang Web của Abbott. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thiết kế các trang Web và các sản phẩm của Abbott tốt hơn, để gửi thông tin cho bạn, tăng cường các hoạt động nghiên cứu và tiếp thị cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận chức năng kinh doanh khác.

Tôi có những chọn lựa nào về cách Abbott thu thập và sử dụng thông tin cá nhân về tôi?
Bạn luôn có thể hạn chế khối lượng và loại thông tin cá nhân mà Abbott nhận được từ bạn bằng cách chọn không nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào vào các mẫu biểu hoặc trường dữ liệu trên các trang Web của Abbott. Một số dịch vụ trực tuyến của chúng tôi chỉ có thể cung cấp được cho bạn nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân phù hợp. Các phần khác trên các trang Web của Abbott có thể hỏi xem bạn có muốn đăng ký vào danh sách địa chỉ liên hệ của chúng tôi để nhận các đề nghị, khuyến mãi và những dịch vụ bổ sung khác mà bạn có thể quan tâm hay không.

Bạn cũng có thể được cung cấp những câu hỏi hoặc các hộp tùy chọn cho phép bạn nêu rõ rằng bạn không muốn các trang Web của Abbott sử dụng công nghệ theo dõi như cookie để "nhớ" thông tin cá nhân của bạn như ID người dùng hoặc địa chỉ thư tín, số lần truy cập lại. Tuy nhiên, các trang Web của Abbott sử dụng công nghệ theo dõi để thu thập thông tin không nhận dạng được thường không cung cấp cho bạn khả năng lựa chọn không sử dụng công nghệ theo dõi. Một số trình duyệt Internet cho phép bạn hạn chế hoặc vô hiệu hóa việc sử dụng công nghệ theo dõi để thu thập thông tin không nhận dạng được.

Ai sẽ truy cập vào thông tin cá nhân về tôi?
Thông tin cá nhân có thể được truy cập bởi một số lượng giới hạn nhân viên Abbott, các công ty nhất định mà Abbott có thể tiến hành các chương trình phối hợp và bởi các cá nhân và pháp nhân mà Abbott ký hợp đồng tiến hành các hoạt động kinh doanh cho Abbott. Chúng tôi đào tạo nhân viên về tầm quan trọng của quyền riêng tư và cách xử lý và quản lý dữ liệu của khách hàng một cách phù hợp và an toàn. Abbott cũng có thông lệ thông báo cho bạn nếu bạn đăng ký chương trình được phối hợp tiến hành với một công ty khác có thể yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra, thông lệ của Abbott là yêu cầu các nhà thẩu bảo mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng thông tin cá nhân đó để thực thi các chức năng cho Abbott.

Abbott có chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba không?
Theo quy tắc chung, Abbott sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba, trừ trường hợp cần tiến hành chương trình phối hợp hoặc thực hiện chương trình hay hoạt động thông qua nhà thầu. Khi được pháp luật yêu cầu, Abbott sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba để phục vụ cho mục đích tiếp thị của các bên thứ ba đó, trừ trường hợp bạn được cung cấp cơ hội chọn tiết lộ hoặc không tiết lộ thông tin này. Tuy nhiên, nếu Abbott bán một trong những dòng sản phẩm hoặc bộ phận của mình, thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển cho người mua để người mua có thể tiếp tục cung cấp thông tin và dịch vụ cho bạn. Nếu Abbott cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các cá nhân và pháp nhân hỗ trợ chúng tôi thực hiện hoạt động kinh doanh thì thông lệ của Abbott là yêu cầu các cá nhân và pháp nhân đó giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng thông tin đó để thực hiện các chức năng cho Abbott. Abbott có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để trả lời những yêu cầu thông tin hợp pháp từ các cơ quan chính phủ, để giải quyết các tình huống an ninh quốc gia hoặc khi được pháp luật yêu cầu.

Abbott bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách nào?
Thông lệ của Abbott là bảo vệ mọi trang web thu thập thông tin cá nhân; tuy nhiên, việc bảo mật thông tin cá nhân được truyền qua Internet là không thể đảm bảo. Chúng tôi yêu cầu bạn thận trọng khi truyền thông tin cá nhân qua Internet, đặc biệt là thông tin cá nhân liên quan đến sức khỏe của bạn. Abbott không bảo đảm rằng các bên thứ ba không được ủy quyền sẽ không giành quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn; do đó, khi gửi thông tin cá nhân đến các trang Web của Abbott, bạn phải cân nhắc cả các lợi ích lẫn rủi ro. Ngoài ra, các trang Web của Abbott thuộc phạm vi Chính sách về Quyền riêng tư này sẽ hiển thị một cảnh báo mỗi khi bạn liên kết đến một trang Web không được Abbott kiểm soát hoặc không tuân thủ chính sách về quyền riêng tư của Abbott; bạn nên kiểm tra các chính sách về quyền riêng tư của các trang Web của bên thứ ba đó trước khi gửi thông tin cá nhân.

Abbott có các chính sách được cung cấp cho mục đích sử dụng phù hợp và để bảo vệ số An sinh Xã hội của bạn được thu thập trong quá trình tiến hành kinh doanh với Abbott.  Chính sách của Abbott yêu cầu các số An sinh Xã hội đó được bảo vệ hợp lý để tránh mất mát, sử dụng sai mục đích hoặc truy cập trái phép số An sinh Xã hội. Không giống như Chính sách về Quyền riêng tư chỉ được áp dụng cho thông tin cá nhân trực tuyến này, các chính sách của Abbott quy định về số An sinh Xã hội áp dụng cho cả việc thu thập và sử dụng số An sinh Xã hội trực tuyến và ngoại tuyến.

Abbott bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em như thế nào?
Abbott không chủ định thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ em (chúng tôi định nghĩa "trẻ em" là trẻ vị thành niên dưới 13 tuổi) trên các trang Web của Abbott. Chúng tôi không chủ định cho phép trẻ em đặt hàng các sản phẩm của chúng tôi, liên lạc với chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng một trong những phương pháp được nêu dưới đây và chúng tôi sẽ hợp tác với bạn để giải quyết vấn đề này.

Làm cách nào để tôi sửa chữa hoặc xóa thông tin cá nhân khỏi các hồ sơ khách hàng hiện tại?
Bạn có thể yêu cầu gỡ bỏ thông tin cá nhân của mình khỏi hồ sơ khách hàng hiện tại của chúng tôi hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về mong muốn của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo một trong những cách thức được nêu dưới đây. Để phục vụ cho mục đích lưu giữ hồ sơ của mình, chúng tôi sẽ lưu giữ một số thông tin cá nhân bạn gửi liên quan đến các giao dịch thương mại.

Làm cách nào để liên hệ với Abbott?
Nếu bạn có câu hỏi về việc sử dụng, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc nếu bạn muốn ngừng tham gia trao đổi với một đơn vị kinh doanh của Abbott hoặc một chương trình Abbott cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết "Contact Us" (Liên hệ với Chúng tôi) trên trang Web của Abbott bạn đang truy cập hoặc bằng cách gửi email cho chúng tôi tại webmaster@abbott.com. Ngoài ra, bạn có thể gửi thư đến địa chỉ sau:

Abbott Laboratories
Nơi nhận: Quản lý công, Phòng 383
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064-6048

Trong mọi liên lạc với Abbott, vui lòng bao gồm địa chỉ email đã sử dụng để đăng ký (nếu có), địa chỉ trang Web hoặc chương trình cụ thể của Abbott mà trên đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân (ví dụ: Abbott.com, Humira.com, v.v.) và một giải thích chi tiết về yêu cầu của bạn. Nếu bạn muốn xóa hoặc sửa đổi thông tin cá nhân và đang liên hệ với chúng tôi bằng email, vui lòng ghi "Deletion Request" (Yêu cầu Xóa) hoặc "Amendment Request" (Yêu cầu Sửa chữa), tùy trường hợp, trong dòng tiêu đề của email. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để trả lời mọi yêu cầu hợp lý một cách kịp thời.

Làm thế nào để biết Abbott có cập nhật chính sách này không?
Abbott có quyền sửa đổi Chính sách về Quyền riêng tư này mà không cần thông báo trước để phản ánh sự tiến bộ công nghệ, thay đổi về pháp lý và luật định cũng như các thực tiễn kinh doanh tốt. Nếu Abbott thay đổi các thông lệ về quyền riêng tư thì một Chính sách về Quyền riêng tư mới sẽ phản ánh những thay đổi đó và ngày có hiệu lực của Chính sách về Quyền riêng tư sửa đổi sẽ được quy định trong đoạn này. Chính sách về Quyền riêng tư được cập nhật lần cuối vào ngày 2 tháng 10 năm 2008 và có hiệu lực kể từ ngày đó.

  • share Chia sẻ
  • print In
  • download Tải xuống
true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?