Three people look at a pamphlet; one wears a surgical mask.

VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI

Thay đổi cuộc sống của mọi người tại quê hương hay trên đất nước bạn. Cứu mạng sống của mọi người tại một quốc gia cách nửa vòng trái đất. Cải thiện cuộc sống của hàng triệu người trên thế giới, giúp họ sống khỏe mạnh hơn họ từng nghĩ và thực hiện những việc họ chưa bao giờ mơ ước đến.

Đó là những gì chúng tôi đã và đang thực hiện trong hơn 125 năm. Hãy giúp chúng tôi tạo ra những điều tuyệt hơn thế nữa.

LÀM VIỆC CÓ Ý NGHĨA

Thế nào là công việc có ý nghĩa? Thực tế là mọi người trên thế giới rất tin tưởng vào chúng tôi để đảm bảo cơ thể của họ khỏe mạnh và có đủ sức khỏe để phát huy hết tiềm năng của mình ở mỗi giai đoạn cuộc đời. Đó chính là các công việc với mục tiêu nhằm tạo tác động tích cực và lâu dài đến sức khỏe của mọi người trên thế giới.

VĂN HÓA CỦA SỰ ĐỔI MỚI

Tốt không bao giờ là đủ. Chúng tôi nỗ lực để đạt được những điều tuyệt vời và luôn thôi thúc để tạo ra các phương pháp cải tiến chưa từng có nhằm giúp mọi người sống khỏe mạnh hơn. Làm sao  để chúng tôi khuyến khích tinh thần đổi mới? Bằng cách khai thác nhiều khía cạnh khác nhau, con người, kiến thức chuyên môn và ý tưởng để tạo ra các phương pháp chăm sóc mới. Kết quả cuối cùng là sự phát triển không ngừng của các giải pháp và sản phẩm tuyệt vời làm thay đổi cuộc sống cũng như sự lớn mạnh của một công ty luôn ở vị trí tiên phong về khoa học.

PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN BỘ

Chúng tôi là một doanh nghiệp tiến bộ, tiến bộ cả về giải pháp y tế và trong đời sống cũng như sự nghiệp của nhân viên. Công việc của chúng tôi trong nhiều lĩnh vực y tế trên toàn thế giới đem đến môi trường đa dạng để nhân viên có thể khám phá sự nghiệp, sở thích và cơ hội. Chúng tôi khuyến khích và thúc đẩy sự tăng trưởng này thông qua việc đào tạo, cố vấn, khuyến khích học tập, chương trình phát triển, v.v. Chúng tôi nỗ lực mang đến những công việc bổ ích và đầy thử thách, giúp mỗi nhân viên phát triển khả năng cá nhân và sự nghiệp.

SINH KẾ VÀ NIỀM HẠNH PHÚC

Chúng tôi thu hút được những nhân viên ưu tú và tuyệt vời nhất. Các chính sách lương, thưởng và các lựa chọn công việc của chúng tôi được thiết kế để giúp nhân viên thành công trong công việc và cuộc sống. Nỗ lực trong việc tuyển dụng những người ưu tú nhất đã giúp chúng tôi được công nhận là công ty hàng đầu cho phụ nữ, nhân viên mới tốt nghiệp và người dân tộc thiểu số.

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?