ẤN ĐỘ

India
 • Registered Office
  Abbott India Limited &
  Abbott Healthcare Pvt Ltd

  3-4 Corporate Park

  Sion-Trombay Road

  Chembur

  Mumbai 400 071 India

  Telephone: (91 22) 679 78 888

  Facsimile: (91 22) 679 78 920

 • Corporate Office
  Abbott India Limited

  271, Business Park

  Model Industrial Colony

  Off Aarey Road

  Goregaon (East)

  Mumbai 400 063 India

  Telephone: (91 22) 287 17 400/424 47 400

  Facsimile: (91 22) 287 17 799/424 47 499

 • Corporate Office
  Healthcare Solutions
  Abbott Healthcare Pvt Ltd

  1st Floor, D Mart Building

  Goregaon – Mulund Link Road

  Mulund (West)

  Mumbai 400 080 India

  Telephone: (91 22) 395 36 666

  Facsimile: (91 22) 395 36 665

 • Corporate Office
  True Care
  Abbott Truecare Pharma Pvt Ltd

  1st Floor, D Mart Building

  Goregaon – Mulund Link Road

  Mulund (West)

  Mumbai 400 080 India

  Telephone: (91 22) 307 81 000

  Facsimile: (91 22) 307 81 080

 • Registered Office
  Abbott Diabetes Care
  Abbott Healthcare Pvt Ltd

  Unit 4, Corporate Park

  Sion – Trombay Road

  Chembur

  Mumbai 400 071

  Telephone: (91 22) 679 79 000

  Toll Free Number: 000 800 100 5780

  Facsimile: (91 22) 679 78 921

 • Corporate Office
  Abbott Diabetes Care
  Abbott Healthcare Pvt Ltd

  12th Floor, Tower Building

  Corporate Park

  Sion – Trombay Road

  Chembur

  Mumbai 400 071

  Telephone: (91 22) 679 79 000

  Toll Free Number: 000 800 100 5780

  Facsimile: (91 22) 679 78 921

 • Abbott Nutrition
  Abbott Healthcare Pvt Ltd

  11th Floor, Hallmark Business Plaza

  Sant Dnyaneshwar Marg

  Near Gurunanak Hospital

  Brandra (East)

  Mumbai 400 051 India

  Telephone: (91 22) 675 66 000

  Facsimile: (91 22) 675 66 060

 • Abbott Diagnostics
  Abbott Healthcare Pvt Ltd

  A-201, Everest Grande

  Opp. Ahura Centre

  Mahakali Caves Road

  Andheri (East)

  Mumbai 400 093 India

  Telephone: (91 22) 667 54 132 - 135

  Facsimile: (91 22) 667 90 468

 • Abbott Vascular
  Abbott Healthcare Pvt Ltd

  Office Floor, The Suryaa Hotel

  New Friends Colony

  New Delhi 110 025 India

  Telephone: (91 11) 405 30 100

  Facsimile: (91 11) 405 30 198 / 99

 • Registered Office
  Abbott Medical Optics
  Abbott Medical Optics Pvt Ltd

  The Masterpiece, Level 5

  Golf Course Road, Sector-54

  Gurgaon 122 002

  Haryana (India)

  Telephone: (91 124) 461 8000

  Facsimile: (91 124) 461 8074

 • Corporate Office
  Abbott Medical Optics Pvt Ltd

  3rd Floor, SJR Primus

  #1 Koramangala,

  7th Block, Industrial Area

  Bangalore 560 095 India

  Telephone: (91 80) 494 26 666

  Facsimile: (91 80) 494 26 622

 • Established Product Operations
  Abbott India Limited

  L-18/19, Verna Industrial Estate

  Verna Salcette

  Goa - 403 722, India

  Telephone: (91 832) 668 0232

  Facsimile: (91 832) 278 3405

 • Abbott Healthcare Pvt Ltd

  Village Bhatauli Khurd

  Sai Road, Baddi

  District Salon

  Himachal Pradesh - 173205. India

  Telephone: (91 179) 530 4450

  Facsimile: (91 179) 524 7034

 • Abbott Nutrition Supply Chain (ANSC)
  Abbott Healthcare Pvt Ltd

  Plot No 901-B, GIDC

  Jhagadia

  Dist. Bharuch - 393 110.

  Gujarat, India.

  Telephone: (91 2645) 611 100

 • Established Pharmaceuticals
  Abbott Healthcare Pvt Ltd

  1, Nirlon Complex

  Off Western Express Highway

  Goregaon East

  Mumbai - 400 063, India

  Telephone: (91 22) 6736 7000

  Facsimile: (91 22) 6736 7100

 • Abbott Nutrition Research & Development (ANRD)
  Abbott Healthcare Pvt Ltd

  S-15, Syngene International Ltd

  Biocon Park, Plot No. 2 & 3

  Bommasandra IV Phase

  Jigani Link Road

  Bangalore - 560 099

  Telephone: (91 80) 663 34 844

 • Factory
  Abbott India Limited

  3-4 Corporate Park

  Sion-Trombay Road

  Chembur

  Mumbai - 400 071

  Telephone: +91 22 67978888

  Facsimile: +91 22 67978920

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?