THÀNH TỰU

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO NGÀNH

ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ CÔNG TY HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ỨNG DỤNG TIÊN TIẾN TRONG LĨNH VỰC Y KHOA, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.
Với việc có tên trong danh sách Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới của tạp chí Fortune hay được công nhận là công ty hàng đầu thế giới về tính bền vững, chúng tôi có một lịch sử dẫn đầu toàn cầu đáng tự hào.

DẪN ĐẦU VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

CHÚNG TÔI NỖ LỰC ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.
Chúng tôi tự hào có một nền văn hóa với định hướng đổi mới. Chúng tôi đề cao đóng góp của nhân viên và đảm bảo họ có thể thực hiện những công việc quan trọng cũng như có cơ hội phát triển và tiến bộ.

ĐỔI MỚI KHOA HỌC

KHI PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO CON NGƯỜI TRÊN TOÀN CẦU, CHÚNG TÔI ĐẶT RA TẦM NHÌN VƯỢT TRÊN KHẢ NĂNG CỦA MÌNH.
Đổi mới-định hướng bởi những ý tưởng, triển vọng và kiến thức chuyên môn đa dạng-là cách chúng tôi sáng tạo ra các giải pháp thay đổi cuộc sống để giúp con người sống khỏe mạnh hơn.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TOÀN CẦU

CHÚNG TÔI ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI VỚI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TOÀN DIỆN CỦA CÔNG DÂN DOANH NGHIỆP.
Thông qua các doanh nghiệp và đối tác trên toàn cầu, chúng tôi đang nỗ lực nâng cao đời sống của con người trên toàn thế giới.