THÀNH TỰU

NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO NGÀNH


ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ CÔNG TY HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI, ỨNG DỤNG TIÊN TIẾN TRONG LĨNH VỰC Y KHOA, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.
Với việc có tên trong danh sách Các Công Ty Được Ngưỡng Mộ Nhất Thế Giới của tạp chí Fortune hay được công nhận là công ty hàng đầu thế giới về tính bền vững, chúng tôi có một lịch sử dẫn đầu toàn cầu đáng tự hào.

DẪN ĐẦU VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC


CHÚNG TÔI NỖ LỰC ĐỂ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT TRÊN TOÀN THẾ GIỚI.
Chúng tôi tự hào có một nền văn hóa với định hướng đổi mới. Chúng tôi đề cao đóng góp của nhân viên và đảm bảo họ có thể thực hiện những công việc quan trọng cũng như có cơ hội phát triển và tiến bộ.

ĐỔI MỚI KHOA HỌC


KHI PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO CON NGƯỜI TRÊN TOÀN CẦU, CHÚNG TÔI ĐẶT RA TẦM NHÌN VƯỢT TRÊN KHẢ NĂNG CỦA MÌNH.
Đổi mới-định hướng bởi những ý tưởng, triển vọng và kiến thức chuyên môn đa dạng-là cách chúng tôi sáng tạo ra các giải pháp thay đổi cuộc sống để giúp con người sống khỏe mạnh hơn.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TOÀN CẦU


CHÚNG TÔI ĐƯỢC CÔNG NHẬN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI VỚI PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TOÀN DIỆN CỦA CÔNG DÂN DOANH NGHIỆP.
Thông qua các doanh nghiệp và đối tác trên toàn cầu, chúng tôi đang nỗ lực nâng cao đời sống của con người trên toàn thế giới.
true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?