TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

ĐẢM BẢO AN TOÀN THÀNH PHẦN VÀ CHẤT LƯỢNG XỬ LÝ

Là đơn vị đi đầu trong việc chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu, mục tiêu của chúng tôi là tạo và phát triển sản phẩm để bảo đảm và nâng cao đời sống. Trọng tâm cơ bản của mục tiêu này là đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi an toàn và hiệu quả, đồng thời, các sản phẩm này mang lại những lợi ích mong đợi.

Yêu cầu An toàn


NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI GIỮ VỮNG CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT

Nhiều chính phủ trên thế giới đang thực thi các điều luật và quy định mới để kiểm soát việc sử dụng hóa chất nhất định trong các sản phẩm đã sản xuất. Một số luật trong số các điều luật này bao gồm:

 

  • • Đăng ký, Đánh giá và Chứng nhận về Hóa chất (REACH)
  • • Hạn chế Các chất Hóa học (RoHS)
  • • Công ước Stockholm về Các chất ô nhiễm Hữu cơ Khó phân hủy
true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?