TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

ĐẢM BẢO AN TOÀN THÀNH PHẦN VÀ CHẤT LƯỢNG XỬ LÝ

Là đơn vị đi đầu trong việc chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu, mục tiêu của chúng tôi là tạo và phát triển sản phẩm để bảo đảm và nâng cao đời sống. Trọng tâm cơ bản của mục tiêu này là đảm bảo rằng các sản phẩm của chúng tôi an toàn và hiệu quả, đồng thời, các sản phẩm này mang lại những lợi ích mong đợi.

YÊU CẦU AN TOÀN

NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI GIỮ VỮNG CÁC TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CAO NHẤT

Nhiều chính phủ trên thế giới đang thực thi các điều luật và quy định mới để kiểm soát việc sử dụng hóa chất nhất định trong các sản phẩm đã sản xuất. Một số luật trong số các điều luật này bao gồm:

 

  • Đăng ký, Đánh giá và Chứng nhận về Hóa chất (REACH)
  • Hạn chế Các chất Hóa học (RoHS)
  • Công ước Stockholm về Các chất ô nhiễm Hữu cơ Khó phân hủy

Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp của mình hoàn tất Truy vấn về Chất bị Hạn chế bao gồm dữ liệu về thành phần hóa học của tất cả các thành phần được cung cấp cho Abbott. Trong trường hợp thông tin đầy đủ hiện không có sẵn, Truy vấn yêu cầu dữ liệu thành phần đối với các chất hóa học hiện được xác định theo các sáng kiến theo quy định được đề cập ở trên.

Để biết các câu hỏi về các chất bị hạn chế, hãy liên hệ với Abbott.REACH@abbott.com, hòm thư bên ngoài của chúng tôi được theo dõi hàng ngày để biết thông tin trao đổi từ khách hàng và nhà cung cấp.