OUR VISION

Tầm nhìn
của chúng tôi

notch-right

Chúng tôi nhận thấy tiềm năng về sức khỏe và sự thịnh vượng tại các cộng đồng trên khắp thế giới.

Tại Abbott, chúng tôi tin rằng doanh nghiệp có trách nhiệm, bền vững và toàn diện đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội lành mạnh, phồn thịnh. Chúng tôi nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế, môi trường và xã hội thông qua các hoạt động của mình và trong quá trình hợp tác với đơn vị khác.

Hàng ngày, mọi người trên toàn thế giới sử dụng sản phẩm của chúng tôi để không chỉ sống lâu hơn mà còn khỏe mạnh hơn. Đó là lý do để chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình theo đúng hướng trong thời gian dài, vì lợi ích của rất nhiều người mà chúng tôi phục vụ.

Khi thực hiện trách nhiệm công dân, chúng tôi chú trọng vào ba ưu tiên nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng và doanh nghiệp mình cũng như phù hợp nhất với chuyên môn khoa học, sự nhạy bén trong kinh doanh và các tài nguyên độc đáo của công ty.

NHỮNG ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC

Mang đến những điều tuyệt vời cho sản phẩm

Mọi người trên thế giới nhờ vào các sản phẩm và doanh nghiệp chúng tôi để giúp họ sống khỏe mạnh hơn. Đây là mục tiêu cơ bản của chúng tôi: cung cấp các sản phẩm tiên tiến có chất lượng cao để giúp mọi người sống tốt hơn.

Tăng cường khả năng tiếp cận

Chúng tôi mong muốn các sản phẩm mình tạo ra tiếp cận được những người có nhu cầu. Đó là lý do vì sao chúng tôi hợp tác để mở rộng phạm vi cung cấp các sản phẩm của mình và giải quyết những rào cản chính, trong đó có việc xây dựng năng lực chăm sóc y tế.

Bảo vệ môi trường

Chúng tôi làm việc để giảm tác động đến môi trường của doanh nghiệp, từ việc tìm nguồn nguyên liệu thô để sản xuất, đến phân phối sản phẩm, và ngay cả việc sử dụng và xử lý sản phẩm và bao bì.

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI

Các qui tắc kinh doanh trách nhiệm

Chúng tôi vận hành kinh doanh theo đúng hướng và mang tính dài hạn. Hàng ngày, thông qua các hoạt động từ nhỏ đến lớn, chúng tôi đảm bảo rằng doanh nghiệp của mình luôn thực hiện vì lợi ích của rất nhiều người mà chúng tôi phục vụ.

Doanh nghiệp toàn diện / giá trị được chia sẻ

Bằng cách xây dựng năng lực trong chuỗi cung ứng, tạo các sản phẩm được bản địa hóa và mở rộng phạm vi tiếp cận của sản phẩm cũng như giải quyết các rào cản đối với vấn đề chăm sóc sức khỏe, chúng tôi đã nỗ lực hoạt động để đáp ứng các nhu cầu xã hội chưa được thỏa mãn song hành với việc xây dựng doanh nghiệp của mình.

Hoạt động từ thiện chiến lược

Abbott và tổ chức của mình, Quỹ Abbott, hỗ trợ các chương trình xã hội phù hợp với doanh nghiệp, sử dụng khả năng chuyên môn đặc biệt của các nhân viên Abbott cũng như những sản phẩm tiên tiến của chúng tôi.

true
accessibility

Bạn đang thoát để chuyển hướng tới một trang web của Abbott tại một quốc gia khác hoặc khu vực cụ thể

Xin lưu ý rằng trang web bạn yêu cầu chỉ dành cho các cư dân của một quốc gia cụ thể hay các quốc gia được nêu trên trang web đó. Kết quả là, trang web có thể chứa thông tin về dược phẩm, thiết bị y tế và các sản phẩm khác hoặc công dụng của các sản phẩm này không được chấp nhận ở các quốc gia hoặc khu vực khác.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình cụ thể của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?

accessibility

Bạn đang thoát khỏi trang web của gia đình Abbott để chuyển tới một trang web của bên thứ ba

Liên kết chuyển hướng bạn rời khỏi các trang web toàn cầu của Abbott không thuộc quyền kiểm soát của Abbott, và Abbott không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào trong đó hoặc bất kỳ liên kết nào khác nữa xuất phát từ trang web đó. Abbott cung cấp những liên kết này cho bạn chỉ nhằm mục đích tạo thuận tiện cho bạn, và việc bao gồm bất cứ liên kết nào không hàm chứa chứng thực cho các trang web liên kết bởi Abbott.


Trang web bạn yêu cầu cũng có thể không được tối ưu hóa cho kích thước màn hình của bạn.

Bạn có muốn tiếp tục vào thoát khỏi trang web này không?